Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Morkovsko

Vzdělávání starostů, listopad 2016

Centrum společných služeb podporuje vzdělávání starostů

Centrum společných služeb (dále CSS) v Morkovicích odstartovalo první školení v rámci kolektivního vzdělávání starostů mikroregionu Morkovsko. Projekt CSS financovaný z dotací Evropské unie má za úkol odlehčit administrativní zátěž starostů malých obcí, kterým pracovníci centra poskytují služby v oblasti právního, finančního a správního poradenství

„Na Kozojedském dvoře v Nítkovicích jsme první školení pojali jako průřez problematikou, kterou starostové momentálně řeší. Chceme jim předat aktuální znalosti a zkušenosti, což je naším hlavním úkolem,“ vysvětlil manažer centra Jakub Bednárek.

První školení bylo zaměřeno na nový zákon o veřejných zakázkách, poté se starostové seznámili s aktuálními dotačními možnostmi. V současné době je vypsána výzva z ministerstva pro místní rozvoj zaměřená na malé obce, které díky tomu mohou zažádat o finanční podporu například na rekonstrukci komunikací nebo posílení činnosti zájmových spolků. Další povinností starostů je mít zpracován pasport místních a účelových komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení a hřbitova, na což byl zaměřený další blok přednášek. Na závěr přišlo na řadu ožehavé téma čištění odpadních vod. Vybudovat standartní biologicko mechanickou čističku odpadních vod je pro malé obce nad jejich finanční možnosti, a proto byli starostové seznámeni se způsobem získání dotace na takzvané decentrální čištění. Jedná se o levnější řešení, kdy se může až 50 ekvivalentních obyvatel napojit na jednu menší čističku.

„Se starosty konzultujeme jejich projektové záměry individuálně a pomáháme jim najít nejvhodnější dotační výzvy. Proto jsme také poslední přednášku zaměřili na možnosti získání financí na veřejné osvětlení. Ta v mnohých obcích dosluhují, a dosáhnout na dotaci z ministerstva průmyslu a obchodu z dotačního programu EFEKT je téměř nemožné, protože žadatelů je mnoho a peněz málo. Navíc projektová příprava je mimořádně nákladná. Jsem rád, že jsme je mohli nasměrovat i na jiné možnosti financování,“ řekl Bednárek.

Školení se budou pravidelně opakovat každé čtvrtletí, další čeká starosty v lednu. V rámci projektu Centra společných služeb proběhlo také školení účetních a hospodářek mikroregionu.

Datum vložení: 10. 11. 2016 10:41
Datum poslední aktualizace: 16. 8. 2023 10:42

Projekty

Projekty

logo

logo eu 2017

MIKROREGION MORKOVSKO TVOŘÍ 13 OBCÍ

KDE NÁS NAJDETE?