Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Morkovsko

Znak obceVěžky

Obec Věžky se nachází v okrese Kroměříž, kraj Zlínský. Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 364 obyvatel.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348.

Obec Věžky se nachází 11 km západně od Kroměříže. Od roku 1960 je sloučena s obcí Vlčí Doly.

Vlčí Doly

Vlčí Doly je vesnice, část obce Věžky v okrese Kroměříž. Nachází se asi 2 km na severozápad od Věžek. Je zde evidováno 52 adres. Žije zde trvale asi 70 obyvatel.

Vlčí Doly je také název katastrálního území o rozloze 1,61 km2.

Vesnice leží v malém údolíčku obklopena posledními výběžky Litenčické pahorkatiny, takřka na rozhraní tří okresů: Kroměříže, Prostějova a Přerova. Má malebné okolí se zdravými a krásnými lesy. Na severní straně otevřena úrodné Hané, kdy lze za jasného počasí obsáhnout velkou část jejího území od Prostějova až k Přerovu či Olomouci, nebo při dobré viditelnosti dokonce i vzdálenou siluetu hory Praděd, mnohdy s bílou sněhovou pokrývkou. Skrz obec protéká dnes již meliorovaný potok Vlčídolka, vlévající se za Křenovicemi do říčky Hané. Pramení asi jeden kilometr za obcí v lesíku Boří pod Srnovem, s přítoky ze zmoly na „Krajině“ a z vitčické zmoly a dalším přítokem vytékajícím ze studánky ve Stříbrnském lese. Je zdrojem vody i pro nad obcí nově zbudovaný rybník spolu s mokřady. Žel, během léta, za dlouhotrvajícího sucha, prameny v Boří a ve zmole na „Krajině“ často vysychají.

Historické počátky Vlčích Dolů se jako u většiny lokálních obcí ztrácí v neznámu. Jméno pochází pravděpodobně od místní polohy a již ve staré německé literatuře, zvláště ve spisu Morava, se lze dočíst, že je odvozeno od jam, v nichž se při příchodu Slovanů do těchto končin zdržovali vlci. Také skutečně krajina tomu jménu odpovídala a jméno bylo pro tento kraj velmi výstižné. První písemná zmínka pochází z roku 1377, kdy Jan „de Wlciedol“ prodává Zbyňkovi z Dřínova pět čtvrtí lánu „in Wlczidol“.

Obec pro svou polohu zřejmě nikdy nehrála důležitou roli a vyvíjela se poněkud zapomenutá stranou. Proto ani záznamů z historie není mnoho. Jak se lze dočíst z dostupných pramenů, měnily v dávných staletích pozemky a usedlosti i s obyvateli velice často své majitele, až nakonec byly rozděleny (snad potokem) na dvě části, z nichž jedna patřila dřínovskému a druhá věžeckému panství, až do začátku dvacátého století.

Teprve po první světové válce a vyhlášení samostatné Československé republiky dochází v obci k všestrannému rozvoji. Proběhla parcelace pozemků velkostatků Dřínov a Věžky, což spolu s předáním obecních pozemků k pronájmu místním malozemědělcům značně zlepšilo hospodářský stav v obci. Na neplodných plochách se vysazovaly ovocné stromy, převážně třešně, ale i švestky a ořechy. Osazovaly se i zmoly akáty, olšemi a topoly. Byla konečně zbudována silnice spojující Vlčí Doly s Dřínovem, neboť do té doby zůstávaly Vlčí Doly jedinou obcí tehdejšího zdouneckého okresu, do které zpevněná silnice nevedla. Taktéž řádně vyspraveny byly komunikace místní. I přes zdrženlivost občanů byla jako v jedné z posledních obcí provedena elektrizace v roce 1941 a na sklonku léta 1951 byl zaveden místní rozhlas. Přestalo se tak chodit a vyhlašovat po vsi s bubnem.

Po druhé světové válce se rozběhl také pestrý kulturní život. Hrála se divadla, kabarety, promítaly se filmy, velmi často byly pořádány zábavy, při kterých hrála místní kapela. 10. ledna 1947 byl v obci založen místní hasičský sbor. Začátkem let padesátých dochází i v obci k založení JZD. Postupem času se začíná uvažovat o sloučení jak JZD, tak i MNV buď s Věžkami nebo Dřínovem. Na veřejné schůzi 8. března 1960 bylo hlasováním všech přítomných rozhodnuto o sloučení JZD i MNV obcí Vlčí Doly a Věžky. V roce 1965 byla vystavěna zvonice – kaplička na místě bývalé mlatevny Zapletalů. Je zasvěcena svaté Anně, na kterýžto den připadají v obci hody. Se sedmdesátými léty dvacátého století se počíná postupně měnit i vzhled obce. Jsou zaváženy zmoly přes dědinu i na Krajině. Je dobudováno výbojkové veřejné osvětlení, vydlážděny chodníky. Po úplném zavezení zmoly přes dědinu v osmdesátých letech byla tato osázena rozmanitými okrasnými keři a stromy a do jejího čela byl přemístěn pomník věnovaný padlým spoluobčanům v první světové válce, který nechali vystavět občané Vlčích Dolů v roce 1920. Rekonstrukcí prošly veškeré vozovky v obci a bylo postaveno nové kulturní zařízení na Krajině (chata).

V posledních letech dochází k celkové modernizaci obce. Vyrostla nová spojovací silnice z Vlčích Dolů do Věžek. Byl vybudován veřejný vodovod se sítí hydrantů a dokončena plynofikace obce. Po položení telekomunikačního vedení a ukončení výkopových prací byly všechny vozovky v obci opatřeny novým povrchem. Koncem roku 2007 bylo po mnoha dlouhých letech ukončeno vyvážení domovního a průmyslového odpadu na místní skládku – poslední úsek vitčická zmola, a tato poté prošla rekultivací.

Vlčí Doly i dnes jsou nejmenší vesnicí na okrese co do rozlohy. Již od počátku dvacátého století se pozvolna vylidňují, nikdy zde nebylo ani dostatek pracovních příležitostí. Ke konci roku 2015 žilo v obci 70 obyvatel. Starostou sloučených obcí je Bc. Aleš Bosák z Věžek, který vykonává svou funkci od listopadu roku 2014. Před ním byl dlouholetým starostou obou obcí pan Bedřich Gardavský z Věžek.


Pro zvětšení klikni na znak

Aktuality

Obsah se připravuje...

MIKROREGION MORKOVSKO TVOŘÍ 13 OBCÍ

KDE NÁS NAJDETE?