Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Morkovsko

CSS


 Centrum společných služeb (CSS)V červenci 2016 se Dobrovolný svazek obcí DSO Mikoregionu Morkovsko rozhodl zapojit do projektu Svazu měst a obcí České republiky s názvem Centrum společných služeb (CSS).

CSS je projekt podporovaný z dotací EU v rámci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, financovaný z evropského sociálního fondu prostřednictvím OPZ.

Cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí (DSO) dle zákona o obcích, v platném znění.

CSS bude poskytovat potřebné a požadované služby (dle požadavků starostů a dalších zástupců obcí) v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence např. v oblasti rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod.

CSS bude obcím poskytovat rovněž odborné poradenství v oblasti přeneseného výkonu státní správy (přestupková agenda, správa poplatků, evidence obyvatel a další) s cílem zvýšit odbornost a efektivitu jejich rozhodování. Rozhodovací pravomoc zůstane vždy na samotných obcích.

Jsme tu pro občany

Úkolem CSS není pouze odborná a administrativní podpora členským obcím, ale slouží také jako kontaktní centrum pro občany území mikroregionu a zástupce organizací působících v obcích, jako jsou příspěvkové organizace, občanská sdružení a spolky.

Další služby

Poradenská činnost a další služby pro starosty a občany členských obcí Mikroregionu jsou poskytovány i mimo úřední hodiny kontaktního centra pro veřejnost.

Mimo úřední hodiny si lze domluvit schůzku s pracovníky Centra společných služeb dle potřeb.

Domluvte si schůzku

V době mimo úřední hodiny pracovníci Centra vyřizují své agendy, pořizují doklady, vedou jednání včlenských obcích Mikroregionu a provádí další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti. Schůzku je nutné vždy si dohodnout telefonicky.

CSS

Projekty

logo

logo eu 2017

MIKROREGION MORKOVSKO TVOŘÍ 13 OBCÍ

KDE NÁS NAJDETE?