Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Morkovsko

Litenčice – Strabenice

Památky, významné stavby a zajímavosti

Zámek, kostel, kaple, fara

Chráněná území přírody, památné stromy a přírodní zajímavosti na území obce Litenčice:
Jasan v parku, památný strom (v zámeckém parku v Litenčicích)
Jilm drsný, památný strom (u kostela sv. Petra a Pavla)

Strabišov - Oulehla, evropsky významná lokalita (polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, významná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště, eurosibiřské stepní doubravy, dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, lokalita střevíčníku panfotlíčku)

Zajímavosti

Projekty

logo

logo eu 2017

MIKROREGION MORKOVSKO TVOŘÍ 13 OBCÍ

KDE NÁS NAJDETE?